mudcat.org: DTstudy: TUIRSE MO CHROI
Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafeawe

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


DTstudy: TUIRSE MO CHROI

DigiTrad:
TUIRSE MO CHROI


Related thread:
Lyr Req: Gaelic: tuirse mo chroi (16)


GUEST,Philippa 05 Nov 02 - 12:23 PM
GUEST,Philippa 05 Nov 02 - 12:27 PM
GUEST 05 Nov 02 - 12:34 PM
GUEST,Philippa 05 Nov 02 - 06:44 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:Subject: DTstudy: TUIRSE MO CHROI
From: GUEST,Philippa
Date: 05 Nov 02 - 12:23 PM

The DT transcription of this song has many errors, mostly because of problems with reproduction of letters with 'diacritical mark on the vowels (é, í etc.). Below are lines from the DT followed by corrected lines in italics.
Tuirse mo chro ar a phsadh 's ar bhuachaill ige an tsaiol
Tuirse Mo Chroí ar a' phósadh 's ar bhuachaillí óga an tsaoil,
Nr bhfearr daoife cailn deas leofa na bean a mbeadh punta li
Ná bhfhearr daofa cailín deas leofa ná bean a mbeadh puntaí léi,
Oche mhr fhada bheith dca nr dheas a bheith ag sgradh li
Oíche mhór fhada bheith ag dúscadh, 's nár dheas a bheith ' súgradh léi,
B'faras a chaillteach bhos srannfa is ag tarraingt an phlaincad li
B'faras a chaillteach [or]Seachas na caillí bhíos a' srannfaí is ag tarraingt an phlaincéid léi.
Nuair a thim go t faire n trraimh 's d'fiafras an ig bhean dom
Nuair a théim go tí faire nó torramh, 's d'fhiafras an óigbhean díom,
'Chormaic a bhfuil t do phsadh n nach n'aithnonn t an ig fhear gro
" ' Chormaic, a bhfuil tú do phósadh nó nach n-aithníonn tú an óigfhear groí?"
'S duirt se 'gus deirim fin leofa go minic go mr faraor
'S dúirt sé 'gus deirim féin leofa go minic go mór faraor,
'S an mhid acu 't gan psadh gur acu 't spirt a' tsaiol
Is an méid acu 'tá gan phásadh gur acu 'tá spórt a' tsaoil.

S rachaidh m scilleadh 's a chaitheadh go Baile na hlarr fhad siar
'S rachaidh mé a' scileadh amárach go a chaitheadh go Baile na hIarr[?] fhad siar [or - go Muileann Uí Eadhra siar],
'S bharfaidh m 'n ruaig sin go hrainn 's ar and ainnir a chridh mo chro
'S bhéarfaidh mé 'n ruaig sin go hÁrainn 's ar an ainnir a chráigh mo chroí
Dar a leoga mar rinneadh mo phsadh n m n gur cealgadh mo chro
Dér leoga már rinneadh mo phósadh, [ní mó ná orní déiche] gur ceangladh mo chroí,
'S rachaidh m ars na Rimhe go bhfaigh m cead psta ars
`S rachaidh mé ar ais chun na Róimhe go bhfaigh mé cead phósta arís.

I got two more verses from Caitlín Ní Dhomhnaill, which are as follow:
A Mháire bheag mhilis, a stóirín, 's do ghruaidh mar na rósaí réidh,
Nach brónach a chaithim-se an Domhnach ag osnáil go mór i do dhiaidh,
Dar leora a bhfuil thíos i mo phócaí 's ag mealladh ban óg a bhím,
'S caidé'n t-iontas dá n-éireoinn-se in airde 's dá mbrisfeadh an bás mo chroí.

Dhéanfaidh mé cuilt de mo bhríste a mhairfeas le saol na bhfear,
Is ní bhainfaidh mé 'n fhéasóg seo díom nó go bhfásaidh sí míle ar fad,
Dá mbeinn-se mar sin go dtí'n díle, chomh giobach le caora ghlas,
Mara bhfaighidh mise bean ar an chaoi sin, bhal, fágfaidh mé'n saol ar fad.

That strange last verse caught my attention because it is so similar to a verse in With Kitty I'll Go for a Ramble (only the English language verses With Kitty ..., which was collected as a bi-lingual rendition, are in the Digitrad)
Rough translation: I'll make a quilt of my breeches which will last the lifetime of man
And I won't shave this beard until it grows a mile long
If I am like that until the deluge/Flood, as shaggy as a grey sheep
If I don't get a woman that way, well, I'll leave the world all together.

Aoife Ní Fhearraigh has also recorded this song and I think she has it on the web, possibly wih sound.

See also the thread Tuirse mo chroí


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: DTstudy: TUIRSE MO CHROI
From: GUEST,Philippa
Date: 05 Nov 02 - 12:27 PM

also recorded by Altan


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: DTstudy: TUIRSE MO CHROI
From: GUEST
Date: 05 Nov 02 - 12:34 PM

last line ".. cead phást arís" of correction should read "... cead phósta arís.

I made the correction. I have to say that these Irish songs are hard for us to deal with, since the special characters defy search engines, and often change when we transfer information from one format to another (HTML to ASCII, etc). Maybe Dick was right when he originally refused to include songs with special characters in the Digital Tradition. Most of the Irish songs we have in the DT are a mess of garbled letters and characters.
-Joe Offer-


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: DTstudy: TUIRSE MO CHROI
From: GUEST,Philippa
Date: 05 Nov 02 - 06:44 PM

well, I made a couple of typing errors, anytime you see "phásta","pásta","phásadh", or "pásadh" the á should be a ó, all variants of the word pósadh, marriage/to marry


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 3 August 3:22 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.