Mudcat Café message #948754 The Mudcat Café TM
Thread #37189   Message #948754
Posted By: MMario
08-May-03 - 01:21 PM
Thread Name: Lyr Req: An Paistin Fionn: English words?
Subject: Tune Add: An Paistin Fionn
X:1
T:An Paistin Fionn
N:'Cas Amhran' Michael O hEidhin
I:abc2nwc
M:6/8
L:1/8
K:C
G/2- G3/2 c (c3/2 B/2) c|(e3/2 d/2) c d3/2 (e/2 d)|
w:Grá_ mo chroí_ mo pháis_-tín fionn, A_
c3/2 d/2 c B/2 G/2- G A|_B2c G2(E/2 F/2)|G2d/2- d/2 c/2 B/2- B c|
w:croí 's a haig-ne_ ag gái-re liom, A_ cíoch-a_ gea-la_ mar
(e3/2 d/2) c d3/2 e/2 d|(c3/2 B/2) G F3/2 D/2 G|C3C2"^chorus"C|
w:bláth_ na n~úll Is a píob_ mar ea-la lá Már-ta. Is
E3/2 F/2 G c/2 G/2- G G|A/2 F/2- F F G/2 E/2- E C|E3/2 F/2 G B3/2 c/2 d|
w:tu-sa mo rú-n,_ mo rú-n,_ mo rú-n,_ Is tu-sa mo rún is mo
c3c2C|E3/2 F/2 G B/2 G/2- G F|G/2 c/2- c d e2f/2 d/2|
w:ghrá geal. Is tu-sa mo rú-n_ 's~mo chu-mann_ go buan; 'S~ê mo
c3/2 B/2 G F/2 D/2- D G|C3C2z
w:chreach gan tú a-gam_ ó~d' mhái-thrín.