Mudcat Café message #940025 The Mudcat Café TM
Thread #37189   Message #940025
Posted By: GUEST,Philippa
25-Apr-03 - 12:26 PM
Thread Name: Lyr Req: An Paistin Fionn: English words?
Subject: RE: An Paistin Fionn
well, it's a close enough translation as you see from my translation of the two verses. Here are verses 3-5 from Tomás Ó Concheanainn, Nua-Dhuanaire III. Dublin, 1981:

Dá mbeinnse sa bhaile mar a mbeadh súgradh is greann,
[Nó] idir dhá bhairille bheadh lán de leann,
Mo shiúirín im' aice is mo lámh faoina ceann,
Is súgach a d'ólfainn a sláinte.
Bhí mé naoi n-oíche i mo luí go bocht,
ó bheith sínte faoin dílinn idir dhá thor,
A chumann mo chroí is mé ag smaoineamh ort,
'S nach bhfaighinnse le fead ná le glaoch thú.

Thréigfead mo charaid 's mo chairde gaoil,
Agus tréigfead a maireann de mhnáibh an tsaoil,
Ní threigfead lem' mharthain thú, a ghrá mo chroí,
Go sínfear i gcómhra faoi chlár mé

--
Ó Concheanainn's sources are RIA 24 B 33, 422-3 (circa 1850) -
I think that means a ms in the Royal Irish Academy archives - and E Walsh, Irish Popular Songs. Dublin, 1847

You'll find very similar lyrics at http://www.angelfire.com/ri/domhan/clarp02.html (maybe lifted from Ó Baoill, Ceolta Gael?)
also at http://www.minogue.com/druidstone/fionn.html -- so presumably Áine Minogue has recorded this. Her translation of the Páistín as male is incorrect unless one adds a seimhiú in several instances; for instance a chroí and a chíocha would be his heart and his breasts, but a chroí is her heart and a cíocha is her breasts

abc at http://www.cnnw.net/~oneil/a.html

I also found the English version, lacking credit to Ferguson (and both with the same wrong spellings) at a couple of websites