Mudcat Café message #938700 The Mudcat Café TM
Thread #37189   Message #938700
Posted By: Felipa
23-Apr-03 - 03:17 PM
Thread Name: Lyr Req: An Paistin Fionn: English words?
Subject: Lyr Add: AN PHÁISTÍN FIONN
AN PHÁISTÍN FIONN

Grá mo chroí mo pháistín fionn,
A croí is a haigne ag gáire liom,
A cíocha geala mar bláth na n-úll
Is a píob mar eala lá Márta.

Is tusa mo rún, mo rún, mo rún,
Is tusa mo rún is mo ghrá geal.
Is tusa mo rún 's mo chumann go buan;
'S ê mo chreach gan tú agam ó d' mháithrín.

Cara mo chroí, mo pháistín fionn,
A dhá gru' ar lasadh mar bhláth na gcrann,
Tá mise saor ar mo pháistín fionn,
Ach amháin nuair a ólaim a sláinte.

words as published in M Ó hEidhin, Cas Amhrán, available from Cló Iar-Chonnachta

rough translation
the fair little child is the love of my heart, her heart and her mind laughing with me, her white breasts like apple blossoms and her neck like a swan on a March day

You are my darling and my bright love, my companion forever, It's my sorrow I don't have you away from your mother

My heartfelt friend, my fair little child, her two cheeks alight like blossoms on a tree, I have no bond to my páistín fionn - except when I am drinking her health.

(She's too young for him? I'm thinking a couple of the lines don't sound like something a nursemaid would say of a child)
I'll send the tune to MMario next week, le cuidiú Dé
Does Niamh Parsons sing any of the Ferguson verses?