Mudcat Café message #742020 The Mudcat Café TM
Thread #49001   Message #742020
Posted By: sian, west wales
04-Jul-02 - 05:20 AM
Thread Name: Help: Translation needed: Can y melinydd
Subject: RE: Help: Translation needed: 'Can y melinydd'
Having read through Nigel's PMs it suddenly struck me that if this thing is going to be 'harvested' I'd better make a 'clean' copy of the Welsh - with accents and corrected spelling. I think I've caught them all so ...

Cn y Melinydd

Mae gen i dy^ cysurus
A melin newydd sbon
A thair o wartheg brithion
Yn pori ar y fron

Chorus
Weli di, weli di, Mari fach
Weli di, Mari annwyl

Mae gen i drol a cheffyl
A merlyn bychan twt
A deg o ddefaid tewion
A mochyn yn y cwt

Mae gen i gwpwrdd cornel
Yn llawn o lestri te
A dresel yn y gegin
A phopeth yn ei le

Mae gen i ebol melyn
Yn codi pedair troed
A phedair pedol arian
O dan ei pedwar troed.

Mae genni ir a cheiliog,
A buwch a mochyn tew
A rwng y wraig a minnau,
Wn ei gwneud yn o lew.

Fe aeth yr ir i rodio,
I Arfon draw mewn dyg
A daeth yn l un ddiwrnod
Ar Wyddfa yn e phig.

Originally known as Tn y Melinydd (Tune of...) first published in "Gems of Welsh Melody 1862". "Mae gennyf dy^ gysurus" was written by a famous Welsh poet, Talhaiarn - after which it was called Cn y Melinydd. The verse "Mae gen i ebol melyn" is traditional, and some of the others were written by another poet, Rhuddenfab.

sian