Mudcat Café message #463631 The Mudcat Café TM
Thread #673   Message #463631
Posted By: GUEST,Brían
16-May-01 - 08:32 AM
Thread Name: Lyr Req: Be Thou My Vision / Slane
Subject: RE: Be Thou My Vision -do ya know this Irish Tune
Go raibh míe maith agat a Alison, tá neart eolas agat ar ceol !

Brían.