Mudcat Café message #463342 The Mudcat Café TM
Thread #673   Message #463342
Posted By: GUEST,Brían
15-May-01 - 11:19 PM
Thread Name: Lyr Req: Be Thou My Vision / Slane
Subject: Lyr Add: AN LÚIREACH PHÁDRAIG
Has anyone noticed the similarity in the wrods to An Lúireach Phádraig?

Críost ar gach taobh díom;
Críost amach romham;
Críost taobh thiar díom;
Mo dhídean sa ghá.
Críost i mo chroí istigh;
Críost fúm is tharam;
Críost do mo thacu,
Mo neart os cionn cách,

Críost ar mo dheasláimh;
Críost ar mo chlé dom;
Críost i mo thimpeall,
Mo sciath is mo scáth.
Críost i mo luí dom,
Críost i mo shuí dom,
Críost liom ar n'éirí,
á adhradh gach lá

Críost i ngach éinne
a mbímse 'na intinn;
Críost i ngach béal bhíonn
ag labhairt liom nó fúm.
Críost isna súile
dhearcann im' éadan;
Críost isna chluasa
a éisteann lem' rún.

I really appreciate this posting. I have a friend who mentioned this song, but I've never heard it sung. I'll give a copy to her so she can see the original words. I did't expect the gaelic to match the english as closely as it does. A friend of mine named Tom told me that the tune name was Slane, then proceeded to sing a half dozen songs to the same melody. He's got his own built in Digit-trad search engine. Something I aspire to. By the way, does anyone know the significance of the name Slane?
Slan go fóill,
Brían.