Mudcat Café message #4094356 The Mudcat Café TM
Thread #169418   Message #4094356
Posted By: RunrigFan
22-Feb-21 - 05:57 PM
Thread Name: Songs of Corvus Corax (German Band)
Subject: Lyr Add: Mille Anni Passi Sunt
Mille Anni Passi Sunt

Oh dragul meu me misuie focul iubirii
Ceea ce am fost, esti tu acum
O mie de ani au trecut
Ceea ce sint vei fii tu
O mie de ani au trecut

Quod fuimus estes
Quod sumus fos erites
Mille anni passi sunt

Viata va fi schimbata si nu lunata
Simt si acum buzele tale pegitul meu
Dragul meu, tu mai facut nemuritoare
Te vreau toata

Quod fuimus estes…

Corvus Corax

https://www.youtube.com/watch?v=Jl_PTSriVMc