Mudcat Café message #3589146 The Mudcat Café TM
Thread #152764   Message #3589146
Posted By: GUEST,Firecat's Fiendly Flying Fatso
04-Jan-14 - 10:44 PM
Thread Name: BS: 2013 Secret Santa tormenting can begin
Subject: RE: BS: 2013 Secret Santa tormenting can begin
Firecat, wird Ihr Weihnachtspaket in der Post am Montag. Es würde in der Post morgen sein, aber das Amt nicht geöffnet ist.

Berandu izatea Barkatu, baina lehenago esan dudan bezala, iratxo ziren obnoxious eta arrazoizkoa izatea. Arazo hori izan da betiko zuzendu. Eta espero dut zure urtebetetzea zela zoriontsu, pozik, zoriontsu izan zen!