Mudcat Café message #3498157 The Mudcat Café TM
Thread #150163   Message #3498157
Posted By: Nigel Parsons
03-Apr-13 - 03:40 AM
Thread Name: Lyr ADD: Midsummer Song (from Singing Together)
Subject: Lyr Add: VISA VID MIDSOMMARTID (Swedish)
Apparently Swedish.
I've done a little further searching & original lyrics, together with a different translation can be found Here
The page also includes a Midi & full description of the basis of the translation.

VISA VID MIDSOMMARTID

Du lindar av olvon en midsommarkrans och hänger den om ditt hår.
Du skrattar åt mångubbens benvita glans som högt över tallen står.
Inatt skall du dansa vid Svartrama tjärn i långdans, i språngdans på glödande järn.
Inatt är du bjuden av dimman till dans där Ull-Stina, Kull-Lina går.

Nu tager du månen från blåbergets kam att ge dig en glorias sken.
Och ynglet som avlats i gölarnas slam blir fålar på flygande ben.
Nu far du till Mosslinda, Mosslunda mor där Ull-Stina, Kull-Lina, Gullfina bor.
Inatt skall du somna vid Svartrama damm, där natten och mossan är len.


(Above lyrics copy/pasted from Lotta World - see link above)

Nigel