Mudcat Café message #2777468 The Mudcat Café TM
Thread #125378   Message #2777468
Posted By: Bryn Pugh
01-Dec-09 - 08:55 AM
Thread Name: BS: Victoriaaaaaar
Subject: RE: BS: Victoriaaaaaar
Fedrwch chi'n siarad Cymraeg, Gervase ?

Peth yw y gair Cymraeg o "bollocks" ?

Yr ydych ch'n siarad, ac yn ysgrifennyd, baw mawr.

To quote Brendan Behan : it is the wonder of god that any sane person woud go within the bawl of an ass of you

Yr wyf f'in gyfreithwr, eto.

Your call, I think.