Mudcat Café message #2034682 The Mudcat Café TM
Thread #101024   Message #2034682
Posted By: Joe Offer
24-Apr-07 - 04:10 PM
Thread Name: Anti Henrietta o Chicago
Subject: RE: Anti Henrietta o Chicago
So, I'm guessing the song is written in Welsh - there are Welsh aunts in Chicago? They sound like the stereotypical ethnic Chicago aunts ofm Polish and Serbian and Italian and Jewish and a jillion other ancestries. The song is a real kick.

So, what's a Gymanfa session? I may have to head up to Oregon for this!-Joe in Colfax, California-

I'm going to post the words from the link, just to ensure they don't get lost if the link dies.

Anti Henrietta o Chicago
(W.R. Evans)

Mae gennyf anti sydd yn byw yr ochor draw i'r dŵr,
    Anti Henrietta o Chicago;
A phan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n ofni'i gweld, bid siwr,
    Anti Henrietta o Chicago.

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.

Dyw Henrietta byth yn dweud "Shwt ych chi" neu "Hylo",
Anti Henrietta o Chicago;
Ond dyry glamp o gusan i'r holl deulu yn eu tro.
Anti Henrietta o Chicago.

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.

Fe fyddai'n well pe bai yn dweud "So long nawr" neu "Gwd-bei"
    Anti Henrietta o Chicago;
A choeliwch fi neu beidio, ond mi af yn eithaf shei.
    Anti Henrietta o Chicago;

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.

Pan roddo gusan 'rwyf yn cau fy llygaid yn hold ffast,
    Anti Henrietta o Chicago;
Ac wedi iddi orffen 'rwyf yn esgus galw'r ast.
    Anti Henrietta o Chicago;

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.

Mae arni drwch o lipstic fel pob merch sy'n torri dash;
    Anti Henrietta o Chicago;
Bydd smotiau coch o dan fy nhrwyn yn gymysg a'm mwstash.
    Anti Henrietta o Chicago;

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.

Peth cas yw derbyn cusan pan foch chi yng nghanol crowd,
    Anti Henrietta o Chicago;
Ond dyna arfer Anti, ac fe'i gwna yn eithaf prowd.
    Anti Henrietta o Chicago;

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.

Ni waeth pa beth a wisgaf i, ai rhacs ai cordiroi,
    Anti Henrietta o Chicago;
Fe ddyry Anti gusan mawr gan ddwedyd "Lovely boy".
    Anti Henrietta o Chicago;

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.

Ac er ei bod yn rhoddi imi cigarettes galore,
    Anti Henrietta o Chicago;
'Rwy'n diolch am Atlantic mawr, a phellter maith y mor.
    Anti Henrietta o Chicago;

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.

Pan af a hi i ddal y tren, i'r stesion yn y trap,
    Anti Henrietta o Chicago;
O flaen y guard a'r swancs i gyd, mae'n rhoddi cusan, slap!
    Anti Henrietta o Chicago;

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.

Fe fyddai'n fendith pe bai hi yn gallu ffeindio gŵr,
    Anti Henrietta o Chicago;
A rhoi ei maldod sofft i gyd i hwnnw, hwnt i'r dŵr.
    Anti Henrietta o Chicago;

Cytgan:
    Hen fenyw ffein ydyw hon, cofiwch chi,
    Hen fenyw garedig, a llawn o hwyl a sbort a sbri,
    Ond pan ddaw atom i roi tro, 'rwy'n treio cadw draw,
    Anti Henrietta o Chicago.


W. R. Evans

Source: http://www.caneuongwerin.co.uk/anti_henrietta.html