Mudcat Café message #2030315 The Mudcat Café TM
Thread #100601   Message #2030315
Posted By: sian, west wales
19-Apr-07 - 03:59 PM
Thread Name: Farfarwell Fo I Langyfelach Lon (Julie Murphy)
Subject: RE: Farfarwell Fo I Langyfelach Lon (Julie Murphy)
It's a long one and I'm not sure which ones Julie sings (not many people sing them all) but here are some:

Ffarwel fo i Langyfelach lon,
A'r merched ieuainc i gyd o'r bron;
'Rwy'n mynd i dreio pa un sydd well,
Ai'm wlad fy hun, neu'r gwledydd pell.
Ffa la la la la la, ffa la la la la.

Martsio wnes i yn y blaen
Nes i mi ddod i dre' Pontfaen,
Ac yno 'roeddent fawr eu sbort
Yn listio'r gwy^r at y "Duke of York".
Ffa la la ...

Mi drois fy mhen ac i ryw dy^;
Yr aur a'r arian oedd yno'n free,
Y Drums a'r Fifes yn cario'r swn,
A listio wnes at y "Light Dragoon".
Ffa la la ...

Ffarwel fy nhad a'm hannwyl fam,
Sydd wedi'm magu a'm dwyn i'r lan,
Yn dyner iawn ar aelwyd la^n; -
A chan ffarwel fo i'r merched gla^n.
Ffa la la

Os hola rhai pwy wnaeth y ga^n,
Atebwch hwy mai merch fach la^n
Sydd yn gweddio nos a dydd
Am i'w hannwyl gariad gael dod yn rhydd.
Ffa la la ...

Cymerwch gyngor, ferched llon,
Os aiff eich cariad dros y don,
I beidio rhodio'n wamal ffo^l,
Ond byddwch driw nes try yn o^l.
Ffa la la ...

These are verses 1,2,3,6,7 and 12. Oh, and the ^s are to be put over the preceding vowels, OK?

sian