Mudcat Café message #162988 The Mudcat Café TM
Thread #16707   Message #162988
Posted By:
14-Jan-00 - 06:38 PM
Thread Name: Help: Origins of Carrickfergus
Subject: Lyr Add: BHI BEAN UASAL
Here is another macaronic version; this is the one sung by Seán Ó Sé on the recording "Ó Riada sa Gaiety". My source is a booklet, Amhrénleabhar Ógra Éireann, published in Dublin by Folens (8th edition, 1971)

BHI BEAN UASAL

Do bhí bean uasal seal dá lua liom,
's do chuir sí suas díomsa faraoir géar;
Do ghabhas lastuas di sna bailte móra
Ach d'fhag sí ann é os comhair an tsaoil.
Dá bhfaighinnse a ceannsa faoi áirsí an teampaill,
Do bheinnse gan amhras im 'ábhar féin;
Ach anois táim tinn lag is gan fáil ar leigheas agam.
Is beidh mo mhuintir ag gol im' dhéidh.

I wish I had you in Carrickfergus
Ní fada ón áit sin go Baile Uí Chuain
Sailing over the deep blue waters
I ndiaidh mo ghrá geal is í ag ealó uaim.
For the seas are deep, love, and I can't swim over
And neither have I wings to fly,
I wish I met with a handy boatman,
Who would ferry over my love and I.

Tá an fuacht ag teacht is an teas ag tréigint
An tart ní féidir liom féin é do chlaoi,
Is go bhfuil an leabhar orm ó Shamhain go Fébur
Is ní bheidh sí reidh liom go Féil' Mhichíl;
I'm seldom drunk though I'm never sober!
A handsome rover from town to town.
But now I am dead and my days are over -
Come Molly, a stóirín, now lay me down!

Can some Mudcat correspondent look up and find out if it is the same tune as the song? I found a reference to the tune "Do bhí bean uasal" in the Bunting collection on line in the 1855 writings of Dr George Petrie , who himself is well-known for his poetic translations from Irish to English. But I gather from John Moulden that this isn't the same air as the song we are discussing.