Mudcat Café message #160928 The Mudcat Café TM
Thread #16707   Message #160928
Posted By: Philippa
10-Jan-00 - 08:12 PM
Thread Name: Help: Origins of Carrickfergus
Subject: Lyr Add: CARRICKFERGUS (Irish+English)
I have words to an Irish language/ macaronic Carrickfergus. Can we get further information Ó Riada's input to the song as recorded by Seán Ó Sé? I've long imagined that there was an older Irish song and that somewhere along the line (well before Ó Riada) someone who had heard a version of Waly, Waly / the Water is Wide grafted in English verses to the tune.

John M: our mutual friend Annraoi has a copy of Ó Muirthile, "An t-Amhrán Macarónach". It probably gives a date for its source of the text. And like O'Toole, Ó Muirthile himself could be contacted in case he has information.

Incidentally, the photocopy I was given of the macaronic text is titled "Carrickfergus" (not "Do bhí...") and the title is followed by a question in brackets, "Cé a chum?", meaning "who composed it?" This version is barely macaronic; it only has English in the last of the 4 verses. It's a love song, but the lyrics don't mention Carrickfergus or Kilkenny or a boatman. Places mentioned include Munster, County Clare and Howth (Beann Éadair)

Do bhí bean uasal seal dá lua liom,
's chuir sí suas díom fóraíl ghéar;
Do ghabhas lastuas di sna bailte móra
Mar go dtug sí svae ['sway'] léi os comhair an tsaoil.
Ach dá bhfaighinnse a ceann siúd faoi áirsí an teampaill,
Do bheinn gan amhras ar m'ábhar féin;
Ach anois táim tinn lag 's gan fáil ar leigheas agam.
Is go mbeidh mo mhuintir ag gol im' dhéidh.

Do shiúlaíos Éire is an Mhumhain le chéile
Is cois Beann Éadair ag lorg mná,
Is ní fhaca éinne ar fhaid an méid sin
Do dhein mé phléasáil ach mo Mhalaí Bán.
Mná na hÉireann do chur le chéile
Is nach mór an t-aeraíocht dom san a rá;
'Sé dúirt gach éinne a chonaic mo spéirbhean.
Go dtug sí svae léi ó Chontae an Chláir.

Tá an ghrian ag imeacht is tá an teas ag tréigean
Is an tart ní féidir liom féin do chlaoi,
Mar go bhfuil an geall orm ó Shamhain go Féabhraí
Is ní bheidh sí reidh liom go dtí Lá Mhichíl;
Ach geallaim féin daoibh nach mar gheall ar an méid sin
A d'iontaíos féinig i gcoinne na dí,
Ach mar gheall ar mo chéad searc a dhein mé thréigean -
Chuaigh sí ag bailiú déirce dá clann iníon.

Agus táim tinn breoite is mo chos dheas leonta
Ó ghabh an ógbhean úd tharam isteach;
D'iarras póigín uair nó dhó uirthi,
For I'd long to roam with my own sweetheart.
For I'm tired of drinking and I'm seldom sober!
I'm a constant rover from town to town!
But now I'm dying and my days are over -
Come Malaí, a stóirín, and lay me down!