Mudcat Café Message Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafeaweUser Name Thread Name Subject Posted
Monique Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English (130* d) RE: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English 28 Feb 21


MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ! (Lithuanian)
Music: Vytautas Kernagis (1951 – 2008),
Lyrics Salomėja Nėris (1904-1945) & Vytautas Kernagis.

Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi
Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį
Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį
O tarp žalių ežerų, stovi malūnas prie kelio

Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios
Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš
Tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos
Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.

Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą lėkimą,
Čia su visais dainavau - koks aš gražus ir laimingas
Skamba oi skamba šilai nuo mūsų laimės ir juoko,
Jeigu jums liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia - pas mus, nes

Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios
Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš
Tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos
Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.
OUR DAYS AS A HOLIDAY !
(Translation by Google Translate)


You are my homeland, the blue bends of the Nemunas
I am grateful to you for your pain and hope
The Baltic Sea easily surrounds the dream boat
And among the green lakes, stands a mill by the road

Our days are like a celebration, like a flowering cherry
So let's hurry to live, because it will not return
So let’s hurry to rejoice so that she will run away and not return
Our days as a celebration, as a flowering cherry.

Here I was born and felt the meaningful flight of the year,
Here I sang with everyone - how beautiful and happy I am
Sounds oh sounds silly from our happiness and laughter,
If you are very sad, you should definitely come here - to us because

Our days as a celebration, as a flowering cherry
So let's hurry to live, because it will not return
So let’s hurry to rejoice so that she will run away and not return
Our days as a celebration, as a flowering cherry.
Sheet music
Vytautas Kernagis live rendition

Back to Index


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.
   * Click on the linked number with * to view the thread split into pages (click "d" for chronologically descending).

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.