Mudcat Café Message Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafeaweUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,keberoxu Lyr Add: Skada At America (13) RE: Lyr Add: Skada At America 16 Jun 20


Well, dig a little deeper and you will find something really curious.

The author of the words (NOT composer) is identified as

Hans Christian Andersen
1805 - 1875

and it is said that he was commissioned to write
an opera libretto based on
a Sir Walter Scott novel titled Kenilworth.

The Danish piece ended up being called
Festen på Kenilworth,
and the composer of its music --
presumably, the composer of the origin of our tune --


is one
Christopher Ernst Friedrich Weyse
1774 - 1842.


Here, from Hans Christian Andersen's collected works,
is the original Danish.


Brødre, meget langt herfra,
Over salten Vande,
Reiser sig Amerika
Med de gyldne Strande,
Det er der Fugl Phønix boer;
Guld og Sølv på Marken groer,
Og i Skovens Skygge,
Stegte Dyer bygge!

Hvor frydeligt!
Gud, hvor det er nyedligt!

Skade, at Amerika,
Ligge skal så langt herfra.


Der gåer Solen aldrig ned,
Stegt er hver Kastanie,
Der er Alting Kjærlighed,
Kilderne Champagne.
Gi'er man der sit Hjerte hen,
Fåer man strar to, tre igjen,
Og på Mark og Enge,
Blomstrer der kun Penge.

Hvor frydeligt!
Gud, hvor det er nydeligt!

Skade, at Amerika
Ligge skal så langt herfra!


Børnene de lege hver
Der med Guld-Soldater,
Hagler det, så hagler der
Hollandske Dukater.
Gaderne, tænk hvilken Pragt,
Er med Specier brolagt,
Og isøvne kommer
Guld i Alles Lommer!

Hvor frydeligt!
Gud, hvor det er nydeligt!

Skade, at Amerika
Ligge skal så langt herfra!


Brødre, hver som gåer herfra
Over salten Vande,
Reisen til Amerika,
Vil han aldrig bande,
Han gåer op i Fryd og Guld,
Og slåer Døden ham omkuld,
Der det Slag fornøier,
Det er bare Løier!

Hvor frydeligt!
Gud, hvor det er nydeligt!

Skade, at Amerika,
Ligge skal så langt herfra!


-- oages 114 - 116,
Sange af Syngestykkerne
"Ravnen,"
"Bruden fra Lammermoor"
og
"Festen på Kenilworth".

Digte af H. C. Andersen, første Deel. Appears in
Samlede Skrifter af H. C. Andersen, femtende Bind,
Kjøbenhavn:
C. A. Reitzels Bo og Arvinger,
1854.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.