Mudcat Café Message Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafeaweUser Name Thread Name Subject Posted
Chris in Portland Lyr/Chords Req: The Keeper (Frank Hennessy) (10) RE: Lyr/Chords Req: The Keeper (Frank Hennessy) 08 Feb 07


Hi, Frank - enjoyed the show with Colum this week - my trio - Sweeter Times - was invited to do a St. Paddy gig and so, even though they are expecting the old standards, we'll give them the Galway Girl, Old Dungarven Oak and maybe even Uncle Mike -- great interview too with Sharon Shannon. I grew up in the next town over from John Prine outside Chicago - and here I am in Portland OR listening the story of him living in Ireland on your great show from Wales -- who'da thunk it?
I also talked the trio into backing me up for the St. David's Day Dinner - celebrating the 100th year of the Portland Welsh Society!
here's a review of Frank's Sain cd --
hennessy review

Hwyl, Chris yn Portland

And here's the Welsh version of Frank's song, as sung by Plethyn also on Sain - translation by Myrddin Ap Dafydd

(C)Pan ddaeth hi'n fore'r (G)seithfed dydd, o'r(F)cread un ei (C)grud,
Nid oedd ond harrwch ar (F)bob law - Gardd (C)Eden oed y (G)byd,
A'r (F)ddaear oedd yn gytbwys, wedi'r (C)rhannu rhwng pob rhyw
A dyn a ga'dd y (F)modd i fod yn (C)geidwad (G)pob beth (C)byw.

Cytgan:
(C)Mi roddwyd glendid ddaear lawr -- mewn ffydd i'n dwylo (G)ni,
Pob creadur cryf a gwan -- a (C)blodyn arni hi,
I'w (F)gwarchod gyda gofal, i (C)gadw'r byd yn ardd,
Am mai nyni ga'dd (F)fodd i weld -- y (C)gwerth ym (G)mhob peth (C)hardd

(C) Ond dyn a fu'n (G) drahaus erioed, ni (F) allodd fwy'n (C) gytun,
A mynnodd fod y (F) ddaear oll -- yn eiddo (C) iddo'i (G) hun,
Bu'n (F) hela er ei bleser -- a bu'n (C) lladd i foddio'i chwant;
Diflannodd sawl (F) rhywogaeth - dim ond (C) llun a (G)wel ein (C) plant.

(C) Ble'r aeth y (G) derw cedyrn fu'n -- (F) dal dwylo uwch y (C) ddol?
Ac a ddaw llinyn (F) arian, rhai o'r nentydd (C) eto'n (G) ôl?
Ni (F) wnaed gan unrhyw arddwr, (C) anialwch llwyr erioed;
Ond 'does ond (F) llwch a llanast -- lle (C) rhoddodd (G) dyn ei (C) droed.

(C) Mae'r panda (G) wedi colli'i dir, (F) a'i ryddid yn y (C) byd,
Ond sut mae (F) 'sbonio hynny'n awr, wrth (C) Lisa yn y (G) crud?
Y ni (F) oedd fod ofalwyr -- i'r (C) harddwch hwn i gyd,
Ond ni allem (F) weld mai (C) natur -- a (G) Lisa bia'r (C) byd


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.